Fondanent ondersteunt verenigingen en stichtingen op een breed gebied van financiën. Dit betreft onder andere:

  • het maken van jaarrekeningen en beantwoorden van vragen m.b.t. de financiële administratie;
  • het adviseren van penningmeesters;
  • interim penningmeester en andere interim werkzaamheden;
  • het maken van bespaarvoorstellen;

Op de dienstenpagina staat meer informatie waarmee Fondanent uw organisatie op financieel gebied kan ondersteunen.

Fondanent is specialist in financiële bedrijfsvoering en helpt uw organisatie op die gebieden waarin geen specialisatie en / of capaciteit aanwezig is.

Klik hier voor welke diensten u Fondanent kunt inzetten.