Financiële scan

Aanleiding

Na een tijd kunnen bij (sport) verenigingen en (sociaal/culturele) stichtingen patronen in de uitgaven ontstaan die onnodig hoog zijn. Daarnaast zijn als gevolg van de corona lockdown de inkomsten onder druk komen te staan. De lock-down heeft bovendien vaak geleid tot lagere inkomsten. De uitgaven zijn voor een groot deel gelijk gebleven. Fondanent brengt daarom voor u de structurele inkomsten en uitgaven in beeld door middel van een financiële scan. Tevens geeft Fondanent advies voor besparingen op kosten en het verhogen van inkomsten.

Aanpak

Fondanent maakt een analyse van de administratie van uw vereniging / stichting over het afgelopen jaar. Daarnaast worden de antwoorden op vragen over kosten en inkomsten meegenomen. De analyse wordt door Fondanent voorzien van praktische adviezen. Hiermee is uw vereniging / stichting in staat een financiële verbetering te realiseren.

Na oplevering van de adviezen kunt u naar keuze Fondanent inschakelen bij het in de praktijk brengen van deze adviezen. Als u daarvoor kiest, ontvangt u vooraf een offerte. U weet dus van te voren wat de kosten zijn en wat u kunt verwachten.

Kosten

Het uitvoeren van de financiële scan kost eenmalig € 250. Zie deze link voor de exacte voorwaarden. De scan is gratis als uit de scan geen besparingsvoorstellen van € 250 of meer komen. Voor uw vereniging / stichting is dus het altijd een win/win situatie.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Fondanent via telefoonnummer 030-3690273 of via het contactformulier op de website.

Aanmelden

Door middel van het invullen van onderstaand formulier meldt u uw vereniging / stichting aan voor de scan.


    neeja