TASO subsidie vanaf 25 april aan te vragen

De TASO subsidie (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) over de periode 01-11-21 t/m 31-01-22 kan vanaf 25-04-22 aangevraagd worden. De TASO subsidie is bedoeld voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona beperkende maatregelen minder inkomsten hebben gehad. De voorwaarden voor de subsidie over deze periode zijn gepubliceerd op https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19/taso-4e-periode. De subsidieregeling staat vermeld op https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-11381.html. Ten opzichte van subsidies over eerdere periodes zijn de voorwaarden wel iets gewijzigd. In hoofdlijnen zijn deze voorwaarden:

  • De omzet over de periode 01-11-21 t/m 31-01-22 moet minimaal 10% lager zijn vergeleken met de omzet over de periode 01-11-2019 t/m 31-01-20.
  • Er moet sprake zijn van een omzetverlies van minimaal € 1.000 in de periode 01-11-21 t/m 31-01-22
  • De subsidie moet tussen 25 april 2022 en 30 mei 2022 aangevraagd worden.

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van deze subsidie of de subsidieaanvraag volledig willen uitbesteden, neem dan contact op met Fondanent. Fondanent verzorgt de subsidie aanvragen op basis van het ‘no cure no pay’ principe. Fondanent is een financiële dienstverlener die zich met name richt op non-profit organisaties zoals sportverenigingen en is gevestigd in Houten.

Website DUS-I waar TASO subsidie over 4e periode aan te vragen is.